Cái này chả biết có thật hay k nữa, viết bạo wáÂm thanh Tuyệt Vọng


Đợt này thì bác Quảng hãnh diện nhá